Coaching & Supervisie


Wat is het verschil tussen coaching en supervisie?

Coaching is vaak wat meer handelingsgericht dan supervisie. Ik maak graag gebruik van verschillende stijlen van coaching om je te helpen bij je ontwikkelvraag. Wil jij bijvoorbeeld beter worden in het groepswerk? Dan kunnen we samen op zoek naar het vinden van jou stijl en wat jij belangrijk vindt in dat groepswerk. Wil jij leren 'nee' zeggen tegen je collega's? Dan kunnen we bijvoorbeeld op zoek gaan naar hoe jij tot een besluit komt of naar de situaties waarin het je wel lukt. Vaak wordt dan de reden waarom het je in de andere context niet lukt ook duidelijk en biedt het je de handvatten om te komen naar hoe het je wel zou kunnen lukken.

De lengte van een coachingstraject is afhankelijk van je ontwikkelvraag. Soms ontstaan er nieuwe vragen of heb je de nieuwe manier nog niet helemaal te pakken. Dat is dan ook de reden dat er bij bijeenkomst 6 ook altijd een evaluatie ingepland wordt. 


Bij supervisie wordt er naast het verkrijgen van nieuwe handelingsrichtingen vooraf gekeken naar het denken, voelen én handelen van jou als professional in je ingebrachte werksituatie. Daarnaast is het ook echt gericht op het vergroten van je zelf reflecterend vermogen. Je brengt iedere bijeenkomst een werksituatie in met daarbij een leervraag. Een voorbeeld zou kunnen zijn: 'Waarom heb ik nu altijd woorden met die ene collega?' of 'waarom kan ik nou nooit eens gewoon ergens op af stappen zonder eerst alle mogelijke uitkomsten te hebben overwogen?' Aan de hand van deze leervraag ga je op onderzoek.

Een leervraag hoeft niet altijd een vraag te zijn over iets wat niet zo goed verloopt, het zou ook heel goed een vraag kunnen zijn over een ervaring waarbij het juist heel goed ging. Door te kijken naar de dingen die goed verlopen, zie je ook vaak een oplossing voor hetgeen minder goed verloopt.

Nuttige vragen die jou als professional kunnen verrijken. Na iedere bijeenkomst schrijf je dan ook een reflectieverslag. Dit doe je omdat het heel waardevol is om, nadat je 'het gesprokene' hebt laten resoneren, het ook op te schrijven. Op die manier kan je kijken wat je eruit kan halen om anders te gaan doen. Het zou ook zomaar kunnen dat je een rode draad in je leervragen tegen komt en dus een leerthema aan mag gaan. Halverwege schrijf je een middenevaluatie om te kijken wat waar je op dat moment staat. Wat je tot nu toe al geleerd hebt en wat je nog te doen staat. Op het eind schrijf je de eindevaluatie om te kijken naar hoe en waarin je gegroeid bent.

Na het positief afsluiten van een supervisietraject van 10 bijeenkomsten van 1 uur ontvang je een LVSC supervisieverklaring die je kunt gebruiken voor je herregistratie (bijv. SKJ registratie of je registratie op registerplein).


Weet je nu eigenlijk niet zo goed welke vorm het beste aansluit bij jouw vraag? Neem dan contact op, dan overleggen we samen.